אמיר ויזר

עבודות נגרות מיוחדות

לכאן מגיעים ובונים דברים ביחד

רח׳ התחיה 14, ת״א. קרקע, ספייס 40

כאן משוטטים

ICONINSTAFORamir.png
ICONFBFORamir.png

© 2020 Amir Weiser